Privatnosti

Kontroler podataka

Braggio s.n.c. sa sjedištem u Viale dell'Industria, 24 - 37068 Vigasio (VR), CF i P. Iva 02647540232 (kasnije, Vlasnik ili prodajno mjesto Panela), kao voditelj obrade podataka, obavještava u skladu s člancima 13. i 14.

Predmet liječenja

Osobni podaci za kontroler podataka obrađuju osobne podatke (npr. ime, prezime, porezni kôd, e-poštu, telefonski broj itd., osobne podatke ili čak podatke) koje je ispitanik također usmeno ili priopćio tijekom registracije na web-mjestu i/ili u trenutku registracije na uslugu newslettera Voditelja obrade podataka ili u trenutku izvršenja ugovora u kojem je Ispitanik stranka.

Za pitanja o prikupljanju, obradi ili korištenju vaših osobnih podataka, za informacije, koje se odnose na pravo na pristup podacima, njihovo ispravljanje, brisanje ili blokiranje njihove uporabe, kao i za pitanja o mogućem povlačenju već danih suglasnosti ili protivljenje određenoj uporabi podataka, pozivamo vas da se obratite našem službeniku za zaštitu podataka, putem e-pošte na adresu info@outletpannelli.it.

Pravna osnova i svrha obrade

Osobni podaci se obrađuju:

A) bez izričite suglasnosti Zainteresirane strane (čl. 6 točaka F GDPR-a), za realizaciju objekta tvrtke vlasnika, posebno:

ispuniti unaprijed ugovorne, ugovorne i porezne obveze koje proizlaze iz postojećih odnosa s Kupcem;

da se pridržavaju obveza utvrđenih zakonom, propisima, zakonodavstvom Zajednice ili nalogom Tijela;

omogućiti pretplatu na uslugu newslettera koju pruža Kontroler podataka i sve druge usluge koje se mogu zatražiti;

ostvariti prava voditelja obrade podataka.

B) uz posebnu suglasnost Zainteresirane strane (čl. A GDPR-a), putem posebnih informacija i odvojenih od njega, u svrhe koje su u njemu naznačene.

Imajte nažalost da se klijentima Outlet del Pannello može poslati komercijalna komunikacija koja se odnosi na usluge i proizvode kontrolera podataka slične onima koje je kupac već koristio, osim ako se Zainteresirana strana izričiti put ne slaže.

Kako liječiti

Obrada osobnih podataka Kupca provodi se putem operacija naznačenih u čl. 4 n. 2 GDPR-a i upravo: prikupljanje, registracija, organizacija, pohrana, savjetovanje, obrada, modifikacija, odabir, ekstrakcija, usporedba, uporaba, međusobna povezanost, blokiranje, komunikacija, brisanje i uništavanje podataka. Osobni podaci podliježu i papirnatoj i elektroničkoj obradi.

Voditelj obrade podataka obrađiva osobne podatke za vrijeme potrebno za ispunjavanje svrha iz čl. 2 od tih informacija i u svakom slučaju za ne više od 10 godina od prestanka odnosa s kupcem. Prikupljeni podaci koji ne podliježu pohrani utvrđenoj zakonom pohranjivat će se najkasnije 2 godine od prekida odnosa s ispitanikom.

Podaci će se obrađivali i u skladu s načelom povjerljivosti i sigurnosti, posebice će se donijeti sve tehničke, IT, organizacijske i proceduralne sigurnosne mjere kako bi se donijela odgovarajuća razina zaštite podataka naznačena čl. 32 GDPR-a.

Prava ispitanika

Imate pravo biti besplatno obaviješteni o svojim osobnim podacima koje smo mi pohranili i,

prema potrebi, pravo na zahtjev za njihovo ispravljanje ili otkazivanje, kao i ograničenje obrade, kao i pravo na odobrenje njihove prenosivost.

Za pitanja o prikupljanju, obradi ili korištenju vaših osobnih podataka, za informacije, koje se odnose na pravo na pristup podacima, njihovo ispravljanje, brisanje ili blokiranje njegove uporabe, kao i za pitanja vezana uz

ako su već dane suglasnosti opozvane ili se protive određenoj uporabi podataka, pozivamo vas da nas izravno kontaktirate putem kontaktnih podataka sadržanih u našim pravnim podacima.

Osim toga, imate pravo žalbe nadležnom nadzornom tijelu za zaštitu podataka.

Oglašavanje e-poštom s registracijom biltena

Ako se registrirate za naš Newsletter, koristimo podatke strogo potrebne i instrumentalne u tu svrhu ili podatke koje ste zasebno komunicirali, kako bismo vam redovito slali naš newsletter putem e-maila na temelju vašeg pristanka.

Moguće je otkazati pretplatu na Newsletter u bilo kojem trenutku, bilo porukom na kontakte u nastavku ili putem posebne veze dostupne u svakom Newsletteru.

Nakon otkazivanja izbrisat ćemo vašu adresu e-pošte, osim ako ste izričiti pristali na daljnju upotrebu vaših podataka i podložno našoj rezervaciji za naknadnu upotrebu podataka, upotrijebite

o čemu ste u ovoj izjavi ispravno obaviješteni u skladu sa zakonskim odredbama.

Pristup podacima

Podaci o klijentima mogu biti dostupni u svrhe iz čl. 2.A) i 2.B) ti podaci:

zaposlenika i suradnika Voditelja obrade podataka, u svojstvu internih kontrolera podataka i/ili upravitelja i/ili administratora sustava;

trećim stranama (na primjer, pružateljima usluga za upravljanje i održavanje web-mjesta, dobavljačima, kreditnim institucijama, profesionalnim poduzećima itd.) koji provode aktivnosti eksternalizacije u ime Voditelja obrade podataka, u svojstvu vanjskih kontrolera podataka.

Podatkovna komunikacija

Bez izričite suglasnosti Kupca (6lett.b) i c) GDPR-a), Voditelj obrade podataka može priopćiti podatke u svrhe iz čl. 2.A) tih informacija nadzornim tijelima, pravosudnim tijelima kao i© svim drugim subjektima kojima je komunikacija zakonom obvezna ili nužna za provedbu šaljivih svrha.

Prijenos podataka

Upravljanje i pohrana osobnih podataka odvijat će se na poslužiteljima kontrolera podataka koji se nalaze unutar Europske unije i/ili tvrtkama trećih strana koje su imenovane i propisno imenovane za obradu podataka. Poslužitelji se trenutno nalaze u Sjedinjenim Američkim Državama. Podaci se neće prenositi izvan Europske unije. U svakom slučaju, podrazumijeva se da će kontrolor podataka, ako je potrebno, imati pravo premjestiti lokaciju poslužitelja u Italiju i/ili Europsku uniju i/ili zemlje izvan EU-a. U tom slučaju voditelj obrade podataka već uvjerava da će do prijenosa podataka izvan EU-a doći u skladu s važećim zakonskim odredbama sklapanjem, ako je potrebno, sporazuma kojima se jamči odgovarajuća razina zaštite i/ili donošenjem standardnih ugovornih klauzula koje je dostavila Europska komisija.

Priroda pružanja podataka i posljedice odbijanja odgovaranja

Pružanje podataka u svrhe iz čl. 2.A) ti su podaci obvezni. Nedostajanje će onemogućiti Braggio s.n.c. da prati trenutni odnos sa Zainteresiranom stranom.

Prava ispitanika

Kao zainteresirana strana, Kupac ima prava koja se spominju u umjetnosti. 15 - 21 GDPR-a i upravo prava:

I. dobiti potvrdu postojanja ili na neki drugi način osobnih podataka koji se odnose na njega, čak i ako još nisu zabilježeni, i njihovu komunikaciju u razumljivom obliku;

Ii.. pribavljanje indikacije:

podrijetlo osobnih podataka;

svrhe i metode obrade;

logika primijenjena u slučaju liječenja provedenog uz pomoć elektroničkih instrumenata;

identifikacijske podatke nositelja, rukovoditelja i imenovanog predstavnika;

ispitanika ili kategorija subjekata kojima se osobni podaci mogu otkriti ili koji ih mogu upoznati kao imenovanog predstavnika na području države, rukovoditelja ili imenovanih;

Iii. dobiti:

ažuriranje, ispravljanje ili, kada je to od interesa za vas, integracija podataka;

brisanje, pretvaranje u anonimni oblik ili blokiranje podataka obrađenih protivno zakonu, uključujući one koji se ne moraju pohraniti u odnosu na svrhe za koje su podaci prikupljeni ili naknadno obrađeni;

dokaz da su transakcije iz (a) i (b) bile usmjerene na njihov sadržaj, uključujući i one kojima su podaci priopćeni ili proslijeđeni, osim ako se takva uspješnost pokaže nemogućom ili uključuje uporabu sredstava koja su očito neproporcionalna zaštićenom pravu;

Iv. suprotstavljati se, u cijelo ili djelomično:

iz legitimnih razloga za obradu osobnih podataka koji se odnose na njega, čak i © u svrhu prikupljanja;

obradu osobnih podataka koji se odnose na njega u svrhu slanja reklamnog materijala ili izravne prodaje ili u svrhu provođenja istraživanja tržišta ili komercijalne komunikacije, kroz korištenje automatiziranih sustava poziva bez intervencije operatora putem e-pošte i/ili putem tradicionalnih marketinških metoda putem telefona i/ili papirnate pošte. Treba istaknuti da se pravo prigovora predmetne osobe, navedeno u gore navedenom trenutku (b), u svrhu izravnog marketinga automatiziranim metodama proteže i na tradicionalne metode te da u svakom slučaju ostaje mogućnost da predmetna osoba i djelomično iskoristi pravo na protivljenje. Stoga ispitanik može odlučiti primati samo komunikaciju tradicionalnim metodama ili samo automatiziranom komunikacijom ili nijednom vrstom komunikacije.

Ako je primjenjivo, Kupac stoga ima prava iz čl. 15-21 GDPR-a, odnosno pravo na pristup, pravo na ispravak, pravo na zaborav, pravo na ograničenje obrade, pravo na prenosivost podataka, pravo prigovora© kao i pravo prigovora Nadzornom tijelu.

Postupci za ostvarivanje prava

Kupac može u bilo kojem trenutku ostvariti svoja prava slanjem:

- registrirano slovo A/R u Braggio S.n.c., Via dell'Industria 24, 37068 Vigasio (VR);

- e-mail na adresu info@outletpannelli.it

Manje

Usluge voditelja obrade podataka nisu namijenjene djeci mlađoj od 18 godina, a Voditelj obrade podataka ne prikuplja namjerno osobne podatke koji se odnose na maloljetnike. U slučaju da se nenamjerno bilježe informacije o maloljetnicima, Voditelj obrade podataka će ih pravovremeno izbrisati, na zahtjev ispitanika.

Vlasnik, upravitelj i imenovani

Kontrolor podataka je Braggio S.n..c u ime svog pravnog zastupnika.

Ažurirani popis kontrolera podataka i kontrolera podataka čuva se u prostorijama voditelja obrade podataka.

Promjene u ovim politikama

Ova politika može biti podložna promjenama. Stoga je preporučljivo redovito provjeravati ovu politiku i pozivati se na najatuktivniju verziju.

Transakcijsko od flyer tech

Transactionale by Flyer Tech je usluga Flyer Tech S.r.l., Via San Donato, 82, Bologna, BO 40127, Italija (€œFlyer Tech€). Transactionale by Flyer Tech koristi vaše ime, e-poštu i poštanski broj za predstavljanje oglasa. Stoga se u vrijeme narudžbe vaše ime, e-pošta i poštanski broj komuniciraju s Flyer Techom putem sigurnih web-usluga.

Naručivanjem na ovoj web stranici pristajete na prijenos i obradu relevantnih podataka na gore opisane svrhe. Obrada takvih podataka jednostavno omogućuje Flyer Tech-u da vam šalje oglase, putem e-pošte, drugih e-uređaja koji pripadaju Network Flyer Techu. Informacije dobivene na web stranicama koje pripadaju transactionale mreži prenose se i spremaju za obradu na Flyer Tech poslužitelju u Francuskoj. Ti se podaci brišu nakon 30 solarnih dana iz prve komunikacije. Flyer Tech u skladu je s odredbama o zaštiti podataka prema informacijama o obradi osobnih podataka u skladu s umjetnošću. 13 Zakonodavna uredba od 30 lipnja 2003 n. 196 ("Kodeks privatnosti").

Follow us on Facebook