Cookierichtlijn

Informatie over het gebruik van cookies

RICHTLIJN 2009/136/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 25 november 2009 in Italië aangenomen bij Wetgevend Besluit 69/2012 en 70/2012 | Bepaling van de privacygarantie n.229/2014

Cookies zijn kleine teksttekenreeksen die de door de gebruiker bezochte sites naar zijn terminal sturen (meestal naar de browser), waar ze worden opgeslagen en vervolgens opnieuw worden verzonden naar dezelfde sites bij het volgende bezoek van dezelfde gebruiker. Tijdens het browsen op een site kan de gebruiker ook cookies op zijn terminal ontvangen die worden verzonden vanaf verschillende sites of webservers (zogenaamde "derden"), waarop sommige elementen zich kunnen bevinden (zoals bijvoorbeeld afbeeldingen, kaarten, geluiden, specifieke links naar pagina's van andere domeinen) die op de site aanwezig zijn die hetzelfde bezoekt. Het gebruik van cookies is gericht op het vergemakkelijken van de navigatie van de site.

Cookies kunnen volledig worden gedeactiveerd door de browser met behulp van de juiste functie die in de meeste navigatieprogramma's. Het is echter goed om te weten dat door het uitschakelen van cookies sommige van de functies van de site mogelijk niet bruikbaar zijn.

Als u het niet eens bent met het gebruik van cookies, verlaat dan deze site. Doorgaan met browsen komt neer op een expliciete toestemming voor het gebruik van cookies.

De site is gemaakt met Prestashop en de referentiecookies zijn technisch. Het maakt ook gebruik van externe profilering cookies of Google Analytics (het detecteert browsegegevens), sociale knoppen van sociale netwerken, Google api's, afbeeldingen.

Ontleend aan de bepaling van de privacygarantie n. 229/2014

a. Technische cookies.

Technische cookies zijn cookies die worden gebruikt voor "het verzenden van een mededeling op een elektronisch communicatienetwerk, of voor zover strikt noodzakelijk voor de aanbieder van een dienst van de informatiemaatschappij die uitdrukkelijk door de abonnee of de gebruiker wordt gevraagd om een dergelijke dienst te verlenen" (zie art. 122, lid 1, van de Code).

Ze worden niet gebruikt voor verdere doeleinden en worden normaal gesproken rechtstreeks door de eigenaar of exploitant van de website geïnstalleerd. Ze kunnen worden onderverdeeld in browse- of sessiecookies, die de normale navigatie en het gebruik van de website garanderen (waardoor bijvoorbeeld een aankoop kan worden gedaan of zich authenticeren om toegang te krijgen tot gebieden met beperkte toegang); cookiesanalyses, geassimileerd met technische cookies die rechtstreeks door de sitemanager worden gebruikt om informatie, in geaggregeerde vorm, te verzamelen over het aantal gebruikers en hoe ze de site zelf bezoeken; functionele cookies, waarmee de gebruiker kan navigeren volgens een reeks geselecteerde criteria (bijvoorbeeld de taal, de producten die zijn geselecteerd voor aankoop) om de service die aan hetzelfde wordt geleverd, te verbeteren.

Voor de installatie van dergelijke cookies is de voorafgaande toestemming van de gebruikers niet vereist, terwijl de verplichting om de informatie op grond van art te verstrekken. 13 van de Code, die de site manager, als hij alleen dergelijke apparaten gebruikt, kan bieden op de manier die hij het meest geschikt acht.

B. Profilering cookies.

Profileringscookies zijn gericht op het maken van profielen met betrekking tot de gebruiker en worden gebruikt om reclameboodschappen te verzenden in overeenstemming met de voorkeuren die hetzelfde wordt uitgedrukt in het kader van online browsen. Vanwege de bijzondere invasiefheid die dergelijke hulpmiddelen in de privésfeer van gebruikers kunnen hebben, bepaalt de Europese en Italiaanse wetgeving dat de gebruiker voldoende moet worden geïnformeerd over het gebruik van hetzelfde en dus zijn geldige toestemming moet geven.

Zij worden bedoeld in artikel 10 van de richtlijn. 122 van het Wetboek wanneer daarin is bepaald dat "de opslag van informatie in de eindapparatuur van een contractant of een gebruiker of toegang tot reeds opgeslagen informatie slechts is toegestaan op voorwaarde dat de contractant of gebruiker zijn toestemming heeft gegeven nadat hij op de in artikel 13, lid 3, bedoelde vereenvoudigde wijze in kennis is gesteld" (art. 122, lid 1, van het Wetboek).

Overgenomen uit de bepaling van de Privacy Garant n. 229/2014: "Er zijn meerdere redenen waarom het niet mogelijk is om de uitgever de verplichting te geven om de informatie te verstrekken en toestemming te verkrijgen voor de installatie van cookies op haar site, ook voor degenen die door de "derden" zijn geïnstalleerd.

In de eerste plaats moet de uitgever altijd over de instrumenten en de economisch-juridische capaciteit beschikken om de verplichtingen van derden op zich te nemen en moet hij daarom ook van tijd tot tijd de correspondentie kunnen verifiëren tussen wat de derden hebben aangegeven en welke doeleinden zij werkelijk nastreven met het gebruik van cookies. Dit wordt zeer moeilijk gemaakt door het feit dat de uitgever vaak niet direct alle derden kent die cookies via hun site installeren en dus zelfs niet de logica die ten grondslag ligt aan de gerelateerde behandelingen. Bovendien is het niet zelden tussen de uitgever en de derden die onderwerpen in de weg staan die de rol van dealers spelen, waardoor het voor de uitgever zeer complex is om de activiteiten van alle betrokken partijen te controleren.

Cookies van derden kunnen dan in de loop van de tijd worden gewijzigd door externe providers en het zou niet functioneel zijn om uitgevers te vragen deze volgende wijzigingen ook bij te houden.

Er moet ook rekening mee worden gehouden dat uitgevers, waaronder ook particulieren en kleine bedrijven behoren, vaak het zwakste deel van de relatie zijn. Wanneer derden daarentegen meestal grote ondernemingen zijn met een aanzienlijk economisch gewicht, dienen zij normaliter een veelheid van uitgevers en kunnen zij, in vergelijking met de individuele uitgever, ook zeer talrijk zijn.

Daarom wordt geoordeeld dat het, mede om de hierboven genoemde redenen, niet mogelijk is de uitgever te verplichten om op de homepage van zijn site ook de tekst van de informatie betreffende door derden geïnstalleerde cookies op de homepage van zijn site in te voegen.

Follow us on Facebook