DE VERKOOPVOORWAARDEN

Verkoopcontract

Een verkoopcontract: het contract dat tot doel heeft goederen en producten op afstand te kopen door een consument en de leverancier Braggio s.n.c. gevestigd in Viale dell'Industria, 24 - 37068 - Vigasio (VR), BTW-nummer: 02647540232, dat het contract wordt geperfectioneerd met behulp van alleen de internettechnologieën die door de leverancier op het adres www.outletpannelli.it beschikbaar worden gesteld.

Toezeggingen van de koper

De Klant verklaart, met de elektronische bevestiging van de bestelling, dat hij de verkoop- en betalingsvoorwaarden die in het aankoopproces en in dit contract zijn vermeld, volledig heeft gezien en aanvaard; zij verbindt zich er tevens toe de in de artikelen 3 en 4 van wetsbesluit nr. Het is uitdrukkelijk verboden om valse en/of uitgevonden persoonsgegevens in te voeren in de formulieren voor het verzamelen van gegevens die nodig zijn voor de voltooiing van de bestelling; het is ook uitdrukkelijk verboden om gegevens van derden in te voeren of meerdere registraties te doen voor één consument.

De Leverancier behoudt zich het recht voor om dergelijke acties en andere frauduleuze acties tegen u en/of tegen andere consumenten te vervolgen.

Voor elk geschil is de bevoegde rechter die van Verona.

Orderacceptatie

Het bedrijf behoudt zich het recht voor om de bestelling goed te keuren (zelfs als het systeem de e-mail met de orderbevestiging onmiddellijk na het invullen van de bestelling verzendt) pas na controle van de juistheid van alle gegevens. In het geval van niet-aanvaarding van de bestelling (bijvoorbeeld bij gebrek aan persoonsgegevens of voor kennelijke fouten van blootstellingsprijzen aan databases) garandeert Braggio s.n.c. tijdige communicatie naar de Klant.

Verkoopprijzen BTW Inbegrepen

Alle prijzen op onze site (producten, transportkosten, betalingskosten, etc.) zijn inclusief 22% BTW.

Onze verkoopprijzen kunnen te allen tijde variëren, afhankelijk van nieuwe overeenkomsten met onze leveranciers, promoties of individuele verhogingen/dalingen van de prijs van het artikel.

Het kan dus voorkomen dat op onze referentiepartnersites (Idealo, Kelkoo, Trovaprezzi, enz.) de prijs die zij weergeven niet overeenkomt met de huidige prijs van het artikel. Onze prijs wordt daarom altijd genoemd.

Het is duidelijk dat de afbeeldingen bij de beschrijvende blad van een product misschien niet perfect representatief zijn voor de kenmerken, maar verschillen in kleur, grootte, accessoire producten in de figuur.

Productbeschikbaarheid

Producten in de : "To order" modus worden verzonden binnen 15 werkdagen (d.w.z. 3 weken na de bevestiging van de bestelling) zoals ze worden besteld bij onze leveranciers.

De producten in de modus : "Een paar stuks: bestel nu" worden verzonden binnen 3-5 werkdagen alleen als het product daadwerkelijk nog op voorraad is en vervolgens in "Ready Delivery - beschikbaar" anders wordt het als de "To order" modus.

Producten in : "Ready Delivery" modus worden verzonden binnen 3-5 werkdagen.

Als de bestelling meerdere producten bevat, wordt de bestelling alleen uitgevoerd als alle artikelen klaar zijn voor levering.

Betalingssystemen

1 ) Creditcards

Creditcardbestellingen die alleen door de kaarthouder worden uitgegeven, worden geaccepteerd. De betalingszekerheid wordt gegarandeerd door de PayPlug-instelling en de transactie vindt rechtstreeks plaats op een beschermd gebied van hun site. Met deze betalingsmethode kan de gebruiker zijn gevoelige gegevens rechtstreeks aan de Bank verstrekken en niet aan de Outlet-winkel van het panel of aan de serviceprovider die deze beheert. Braggio snc behoudt zich het recht voor om aanvullende informatie op te vragen bij de Klant (bijvoorbeeld vaste telefoonnummer) of het verzenden van een kopie van documenten waaruit de eigendom van de gebruikte kaart blijkt. Bij gebrek aan de vereiste documentatie behoudt Braggio snc zich het recht voor om de bestelling niet te accepteren.

Om de klant beter te garanderen en te beschermen, kan Braggio snc op geen enkel moment tijdens de aankoopprocedure de informatie met betrekking tot de creditcard van de koper kennen, die via een beveiligde verbinding rechtstreeks wordt verzonden naar de website van de bank die de transactie beheert. Geen computerarchief van Braggio snc zal dergelijke gegevens bewaren. In geen geval kan Braggio snc dus aansprakelijk worden gesteld voor frauduleus en ongerechtvaardigd gebruik van creditcards door derden, bij het betalen voor de aankoop van producten.

2) Vervroegde overschrijving

In geval van betaling per voorschot overschrijving worden de door de klant bestelde artikelen bewaard tot de ontvangst van het bewijs van overschrijving, die uiterlijk op 5 (vijf) werkdagen na de datum van verzending van de e-mail ter bevestiging van de bestelling per e-mail (info@outletpannelli.it) naar Outlet del Pannello.it worden verzonden.

Het verzenden van wat is besteld zal alleen plaatsvinden op het moment van de daadwerkelijke creditering van het verschuldigde bedrag, dat moet plaatsvinden binnen 10 (tien) werkdagen na de datum van aanvaarding van de bestelling. Na deze deadlines wordt de bestelling automatisch geannuleerd.

De reden voor de overschrijving moet noodzakelijkerwijs het bestelnummer, de besteldatum, de voor- en achternaam van de klant die de bestelling heeft geplaatst, bevatten.

In naam van:

BRAGGIO S.N.C. DOOR BRAGGIO SERGIO & C.

VERONESE COÖPERATIEVE KREDIETBANK - TAK VAN NOGAROLE ROCCA (VR)

BIC: ICRAITRR8Y0

IBAN : IT 24 F 08322 59620 00000710674

CAUSAAL: Bestelnummer zoals gerapporteerd in de ontvangen bevestigingsmail

De beschikbaarheid van de producten moet alleen worden geëvalueerd vanaf het moment van accreditatie.

3) PayPal

Het kiezen van de betalingsoplossing PayPal wordt 0,0% van de totale transactie in rekening gebracht aan de koper om uiteindelijk het orderbeheer via deze vorm van betaling goed te maken. Indien de gebruiker kiest voor een betaalmiddel PayPal, wordt hij doorverwezen naar de www.paypal.it site waar hij de betaling van de Producten zal verrichten volgens de procedure die is voorzien in en beheerst door PayPal en de voorwaarden van het contract dat de gebruiker met PayPal heeft overeengekomen. De gegevens die op de PayPal worden ingevoerd, worden rechtstreeks door hetzelfde verwerkt en worden niet verzonden of gedeeld met Outlet del Pannello. Outlet del Pannello is dus niet in staat om de creditcardgegevens die zijn gekoppeld aan de PayPal-rekening van de gebruiker of de gegevens van een ander betaalinstrument dat aan die rekening is gekoppeld, op te slaan en slaat zij op geen enkele wijze op.

In het geval van annulering van de bestelling of het niet accepteren door Le Commerce, wordt het bedrag terugbetaald aan de PayPal rekening van de klant.

Nee.B. Als beleid van PayPal worden geen bestellingen geaccepteerd met de bestemming van andere goederen dan die in uw account PayPal.

Het is niet mogelijk om een aanbetaling aan te vragen

4) Amazon betalen

Door te kiezen voor de Amazon Pay-betalingsoplossing, wordt 0,0% van de totale transactie in rekening gebracht om uiteindelijk het orderbeheer via deze vorm van betaling goed te maken. Als u Amazon Pay als betaalmiddel kiest, wordt u omgeleid naar de www.amazon.it site waar u betaalt voor de producten volgens de procedure die wordt bepaald en geregeld door Amazon Pay en de algemene voorwaarden van de overeenkomst die u met Amazon Pay hebt afgesproken. De gegevens die op de Amazon Pay-website worden ingevoerd, worden rechtstreeks door hetzelfde verwerkt en worden niet verzonden of gedeeld met Outlet del Pannello. Pannello Outlet is dus niet in staat om de creditcardgegevens die zijn gekoppeld aan de Amazon Pay-rekening van de gebruiker of de gegevens van een ander betaalinstrument dat aan die rekening is gekoppeld, op te slaan en slaat deze op geen enkele manier op.

In het geval van betaling via Amazon Pay wordt het verschuldigde bedrag door Amazon Pay aan u in rekening gebracht op hetzelfde moment als het sluiten van het online contract. In geval van beëindiging van de koopovereenkomst en in elk ander geval van terugbetaling, om welke reden dan ook, wordt het bedrag van de terugbetaling bijgeschreven op uw Amazon Pay-account. De krediettijden op het betaalinstrument dat aan die rekening is gekoppeld, zijn uitsluitend afhankelijk van Amazon Pay en het banksysteem. Zodra de kredietorder ten gunste van deze account is geplaatst, kan Outlet del Pannello niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele vertragingen of omissies bij het crediteren van het terugbetalingsbedrag aan de gebruiker, om te betwisten welke de gebruiker rechtstreeks contact moet opnemen met Amazon Pay.

Hoe te leveren

Er kan slechts één wijze van levering worden gekozen: standaardlevering (die als "weg" of begane grond wordt begrepen)

De goederen reizen altijd in "Verzekerde Verzending", maar zodat© de verzekeringsdekking geldig is is een onmisbare voorwaarde, als de klant afwijkingen vindt bij de ontvangst van het pakket, zelfs een minimale kras of inbraak, accepteer het product schrijven op het document verstrekt door de vervoerder:

"U ACCEPTEERT MET RESERVERING - ONVOORWAARDELIJKE NEK", of " U ACCEPTEERT MET RESERVE + beschrijving van de anomalie gevonden ".

Om verzekeringsdekking af te dwingen, is het niet voldoende om "U ACCEPTEERT MET RESERVERING" of "U ACCEPTEERT MET RESERVERING VAN CONTROLE", maar de reden voor de reserve moet in detail worden uitgelegd. Als de vervoerder weigert een gedetailleerde reservering te hebben, moet de Klant de goederen weigeren door het incident per e-mail of telefoon aan Outlet del Pannello te communiceren.

We raden altijd aan, als er verdachte verschillen in het pakket, om de woorden "Ik accepteer met reserve" aan te brengen op de D.D.T. van de koerier en om aan te geven "Verschillen en verdachte geluiden" zelfs als de verpakking intact is.

Inzameling van goederen

In het geval van niet-ophalen binnen 5 (vijf) werkdagen na het materiaal op voorraad in de magazijnen van de koerier als gevolg van herhaalde onmogelijkheid van levering aan de levering aangegeven door de klant op het moment van de bestelling, wat besteld zal worden teruggestuurd naar onze magazijnen.

Eventuele problemen met betrekking tot de ontvangen producten moeten binnen 7 dagen na levering worden gemeld (de datum die wordt gerapporteerd in de D.D.T. van de koerier is authentiek).

Productgarantie

Om gebruik te maken van de garantie, bewaar de factuur van de goederen

De conventionele garantie van de fabrikant wordt toegepast op alle verkochte producten, terwijl de garantie van 24 maanden bij gebrek aan overeenstemming altijd wordt toegepast op alle producten die worden verkocht overeenkomstig de bepalingen van de D. Leg. 24/2002.

De conventionele garantie van de fabrikant wordt verstrekt op de wijze beschreven in de documentatie in de verpakking van het product.

Om de garantie af te dwingen volstaat het om de aankoopfactuur van het ontvangen product samen met de goederen te presenteren.

Voor sommige producten is bovendien de verzending van een garantiecoupon vereist binnen de aangegeven termijnen. Indien nodig kan de klant kiezen of hij contact opneemt met het dichtstbijzijnde geautoriseerde servicecenter of contact opneemt met het dichtstbijzijnde geautoriseerde servicecentrum of contact opneemt met

Outlet del Pannello.it

Geschillen: ODR-platform - Europese Commissie - Verordening 524/2013

Herroepingsrecht

Hoe gebruik te maken van het herroepingsrecht (het is NIET voorzien voor aankopen door bedrijven/professionals met btw-nummer)

De afzetklant van Pannello die als consument optreedt, krijgt het recht om uit de overeenkomst te worden opgenomen, zoals bepaald in de nieuwe richtlijn 2011/83/EU, die in Italië met IL D. LGS is uitgevoerd. 21 FEBRUARI 2014, N. 21.

Er zij op gewezen dat dit recht alleen voorbehouden is aan natuurlijke personen, d.w.z. particuliere consumenten die optreden voor doeleinden buiten hun beroep. Er is geen herroepingsrecht voor rechtspersonen en natuurlijke personen die, onder verwijzing naar de koopovereenkomst, op professioneel gebied handelen.

Om gebruik te kunnen maken van het herroepingsrecht, moet de consument die een aankoop heeft gedaan, per e-mail meedelen info@outletpannelli.it de wil om zich binnen 14 dagen na de datum van ontvangst van de goederen uit de aankoop terug te trekken.

Zodra de communicatie is ontvangen, zal de klantenservice snel contact opnemen met de klant om hem te informeren hoe de goederen terug te keren.

De klant moet de zending onmiddellijk uitvoeren met zorg om de goederen zorgvuldig te verpakken, waar mogelijk door het in een externe doos te plaatsen om te voorkomen dat de originele verpakking wordt beschadigd met plakbandjes, etiketten enz. Het product moet worden geretourneerd in de originele verpakking, compleet met alle onderdelen en accessoires, inclusief eventuele garanties, instructies, gebruikslicenties, kabels enz.

De verzendkosten en de verantwoordelijkheid van de goederen tijdens de verzending, zoals wettelijk vereist, komen voor rekening van de klant: het is daarom raadzaam om de producten te verzekeren tijdens verzending naar de gekozen koerier. In geval van transportschade die zich tijdens de teruggave heeft voorgedaan, zal Outlet del Pannello.it hetzelfde aan de Klant meedelen binnen vijf werkdagen na ontvangst van de goederen, zodat hij een klacht kan indienen bij de koerier die voor transport wordt gebruikt. De beschadigde goederen worden ter beschikking gesteld voor terugkeer en het opnameverzoek wordt tegelijkertijd geannuleerd.

Bij aankomst in het magazijn wordt het product onderzocht om eventuele schade of manipulatie als gevolg van het transport te beoordelen. Indien de originele verpakking en/of verpakking worden bedorven, zal de Leverancier de terugbetaling van een percentage, maar niet meer dan 25% van hetzelfde, inhouden als bijdrage in de restauratiekosten.

Onverminderd eventuele invorderingskosten voor vastgestelde schade, zal de Leverancier binnen 14 dagen het interne bedrag van het door de bankoverschrijving gekochte actief terugbetalen op de lopende rekening die door de klant in het opnameformulier is aangegeven.

Informatie en klachten

Voor alle informatie en/of klachten wordt de referentie-e-mail reclami@outletpannelli.it

Nee.B. U geen installatieservices en productgarantieverlenging aanvragen voor dit type bestelling.

Follow us on Facebook