HET VERKOOPCONTRACT

Verkoopcontract

Een verkoopcontract: het contract dat tot doel heeft goederen en producten op afstand te kopen door een consument en de leverancier Braggio s.n.c. gevestigd in Viale dell'Industria, 24- 37068 - Vigasio (VR), BTW-nummer: 02647540232, dat het contract wordt geperfectioneerd met behulp van alleen de internettechnologieën die door de leverancier op het adres www.outletpannelli.it beschikbaar worden gesteld.

Toezeggingen van de koper

De Klant verklaart, met de elektronische bevestiging van de bestelling, dat hij de verkoopvoorwaarden (lees in de desbetreffende sectie) en de betalingsvoorwaarden die in het aankoopproces en in dit contract zijn vermeld, volledig heeft gezien en aanvaard; zij verbindt zich er tevens toe de in de artikelen 3 en 4 van wetsbesluit nr. Het is uitdrukkelijk verboden om valse en/of uitgevonden persoonsgegevens in te voeren in de formulieren voor het verzamelen van gegevens die nodig zijn voor de voltooiing van de bestelling; het is ook uitdrukkelijk verboden om gegevens van derden in te voeren of meerdere registraties te doen voor één consument.

De Leverancier behoudt zich het recht voor om dergelijke acties en andere frauduleuze acties tegen u en/of tegen andere consumenten te vervolgen.

Voor elk geschil is de bevoegde rechter die van Verona.

Orderacceptatie

Het bedrijf behoudt zich het recht voor om de bestelling goed te keuren (zelfs als het systeem de e-mail met de orderbevestiging onmiddellijk na het invullen van de bestelling verzendt) pas na controle van de juistheid van alle gegevens. In het geval van niet-aanvaarding van de bestelling (bijvoorbeeld bij gebrek aan persoonsgegevens of voor kennelijke fouten van blootstellingsprijzen aan databases) garandeert Braggio s.n.c. tijdige communicatie naar de Klant.

Follow us on Facebook