Dyrektywa w sprawie plików cookie

Informacje na temat korzystania z plików cookie

DYREKTYWA 2009/136/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 25 listopada 2009 r. przyjęta we Włoszech dekretem ustawodawczym 69/2012 i 70/2012 | Postanowienie Gwaranta Prywatności n.229/2014

Pliki cookie to małe ciągi tekstowe, które odwiedzane przez użytkownika strony wysyłają do jego terminala (zwykle do przeglądarki), gdzie są przechowywane, a następnie ponownie przesyłane do tych samych witryn przy następnej wizycie tego samego użytkownika. Podczas przeglądania witryny użytkownik może również otrzymywać na swoim terminalu pliki cookie wysyłane z różnych witryn lub serwerów internetowych (tak zwane "strony trzecie"), na których mogą przebywać niektóre elementy (takie jak na przykład obrazy, mapy, dźwięki, określone linki do stron innych domen) obecne na stronie, którą odwiedza. Korzystanie z plików cookie ma na celu ułatwienie nawigacji na stronie.

Pliki cookie mogą być całkowicie dezaktywowane przez przeglądarkę za pomocą odpowiedniej funkcji dostępnej w większości programów nawigacyjnych. Warto jednak wiedzieć, że wyłączając pliki cookie niektóre funkcje witryny mogą nie być użyteczne.

Jeśli nie zgadzasz się na korzystanie z plików cookie, opuść tę stronę. Dalsze przeglądanie jest równoznaczne z wyraźną zgodą na korzystanie z plików cookie.

Strona jest wykonana z Prestashop i referencyjne pliki cookie są techniczne. Wykorzystuje również pliki cookie do profilowania stron trzecich lub Google Analytics (wykrywa dane przeglądania), przyciski społecznościowe sieci społecznościowych, Google apis, obrazy.

Zaczerpnięte z postanowienia Poręczycieli Prywatności nr 229/2014

a. Techniczne pliki cookie.

Techniczne pliki cookie to pliki używane w celu "przekazywania komunikatu w sieci łączności elektronicznej lub w zakresie ściśle niezbędnym dostawcy usługi społeczeństwa informacyjnego wyraźnie wymaganej przez abonenta lub użytkownika do świadczenia takiej usługi" (zob. art. 122 ust. 1 Kodeksu).

Nie są one wykorzystywane do dalszych celów i są zwykle instalowane bezpośrednio przez właściciela lub operatora strony internetowej. Można je podzielić na przeglądanie lub sesyjne pliki cookie, które gwarantują normalną nawigację i korzystanie ze strony internetowej (umożliwiając na przykład dokonanie zakupu lub uwierzytelnienie dostępu do obszarów o ograniczonym dostępie); analizy plików cookie, przyrównywane do technicznych plików cookie, w przypadku gdy są używane bezpośrednio przez zarządcę witryny do zbierania informacji, w formie zbiorczej, o liczbie użytkowników i sposobie odwiedzania samej witryny; funkcjonalne pliki cookie, które pozwalają użytkownikowi poruszać się zgodnie z szeregiem wybranych kryteriów (na przykład język, produkty wybrane do zakupu) w celu poprawy świadczonej usługi na to samo.

W przypadku instalacji takich plików cookie, uprzednia zgoda użytkowników nie jest wymagana, podczas gdy obowiązek przekazania informacji zgodnie z art. 13 Kodeksu, który zarządca terenu, jeśli korzysta tylko z takich urządzeń, może zapewnić w sposób, który uzna za najbardziej odpowiedni.

B. Pliki cookie profilowania.

Pliki cookies dotyczące profilowania mają na celu tworzenie profilowania plików cookies i wykorzystywanem przez użytkowników portalu i w celu dostosowania ich do usług. Ze względu na szczególną inwazyjność, jaką takie wyroby mogą mieć w sferze prywatnej użytkowników, ustawodawstwo europejskie i włoskie przewiduje, że użytkownik musi być odpowiednio poinformowany o użyciu tego samego, a tym samym wyrazić swoją ważną zgodę.

Są one określone w art. 122 kodeksu, jeżeli stanowi on, że "przechowywanie informacji w urządzeniu końcowym wykonawcy lub użytkownika lub dostęp do informacji już przechowywanych jest dozwolone tylko pod warunkiem, że wykonawca lub użytkownik wyraził zgodę po otrzymaniu informacji w sposób uproszczony, o którym mowa w art.

Zaczerpnięte z postanowienia Poręczycieli Prywatności nr 229/2014: "Istnieje wiele powodów, dla których nie jest możliwe, aby za wydawcę obowiązek dostarczenia informacji i uzyskania zgody na instalację plików cookie na swojej stronie również dla osób zainstalowanych przez "osoby trzecie".

Po pierwsze, wydawca powinien zawsze posiadać narzędzia i zdolność ekonomiczno-prawną do przejęcia obowiązków osób trzecich, a zatem powinien mieć również możliwość od czasu do czasu weryfikacji korespondencji między tym, co stwierdziły osoby trzecie, a celami, do których rzeczywiście dążą, przy wykorzystaniu plików cookie. Jest to bardzo utrudnione przez fakt, że wydawca często nie zna bezpośrednio wszystkich osób trzecich, które instalują pliki cookie za pośrednictwem swojej strony internetowej, a zatem nawet logiki leżącej u podstaw powiązanych zabiegów. Ponadto nierzadko między wydawcą a osobami trzecimi stoi na przeszkodzie podmiotom odgrywającym rolę dealerów, co skutkuje faktem, że kontrolowanie działalności wszystkich zaangażowanych stron przez wydawcę jest bardzo skomplikowane.

Pliki cookie innych firm mogą być następnie modyfikowane w czasie przez dostawców zewnętrznych i niefunkcjonalne byłoby zwracanie się do wydawców o śledzenie tych późniejszych zmian.

Należy również pamiętać, że wydawcy, do których należą również osoby prywatne i małe przedsiębiorstwa, są często najsłabszą częścią relacji. Z drugiej strony, w przypadku gdy strony trzecie są zazwyczaj dużymi przedsiębiorstwami o znacznej wadze ekonomicznej, zazwyczaj służą one wielu wydawcom i mogą być, w porównaniu z indywidualnym wydawcą, również bardzo liczniejsi.

W związku z tym uważa się, że również z powodów wskazanych powyżej nie jest możliwe zobowiązanie wydawcy do umieszczenia na stronie głównej jego strony internetowej również tekstu informacji dotyczących plików cookie zainstalowanych za jego pośrednictwem przez osoby trzecie.

Follow us on Facebook