Gwarancja na produkt

Aby skorzystać z gwarancji, należy zachować fakturę towaru

Konwencjonalna gwarancja producenta jest stosowana na wszystkie sprzedawane produkty, natomiast 24-miesięczna gwarancja na brak zgodności jest zawsze stosowana do wszystkich produktów sprzedawanych zgodnie z postanowieniami D. Leg. 24/2002.

Standardowa gwarancja producenta jest określona w samej karcie danych produktu wyświetlanej na miejscu outletpannelli.it i jest zwykle określana ilościowo na 10 (dziesięć) lub 5 (pięć) lat dla materiałów pierwszego wyboru. Jeśli to możliwe, kupon gwarancyjny i jego zasady zostaną dołączone jako konkretna dokumentacja do dostarczenia materiału.

Aby wyegzekwować gwarancję, wystarczy przedstawić fakturę zakupu produktu otrzymanego wraz z towarem.

Dodatkowe uwagi

Ponadto w przypadku niektórych produktów wysyłka kuponu gwarancyjnego jest wymagana we wskazanych terminach. W razie potrzeby klient może zdecydować, czy ma skontaktować się z najbliższym autoryzowanym centrum serwisowym, czy skontaktować się z OutletPannelli.it.

Follow us on Facebook