Prawo do odstąpienia od umowy

Masz prawo do odstąpienia od umowy, bez podania przyczyny, w ciągu 14 dni.

Okres karencji wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym użytkownik lub osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wyznaczona przez Ciebie, nabywa fizyczne posiadanie ostatniego składnika aktywów.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, użytkownik jest zobowiązany do poinformowania nas o tym w serwisie Outlet del Pannello, Viale dell'Industria 24, 37068, Vigasio, Verona (Włochy), info@outletpannelli.it, outletpannelli@pec.it. decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze wyraźnego oświadczenia (np. listu wysłanego pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

W tym celu może korzystać z formy rodzaju odstąpienia od umowy, ale nie jest to obowiązkowe.

Aby dotrzymać terminu odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać zawiadomienie dotyczące wykonania prawa do odstąpienia od umowy przed upływem okresu odstąpienia od umowy.

Skutki wycofania

Jeśli odstąpiesz od niniejszej umowy, otrzymasz zwrot wszystkich płatności, które nam dokonałeś, w tym kosztów dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów

wynikające z możliwego wyboru rodzaju dostawy innego niż najtańszy oferowany przez nas rodzaj standardowej dostawy), bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o twojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy.

Zwroty te będą dokonywane przy użyciu tych samych środków płatności, które zostały użyte podczas pierwszej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniłeś inaczej; w każdym przypadku nie poniesie żadnych kosztów w wyniku takiego zwrotu. Refundacja może zostać zawieszona do czasu otrzymania towaru lub do czasu wykazania przez konsumenta, że odesłał towar z powrotem, jeśli taki istnieje.

Prosimy o zwrot towaru lub dostarczenie go do nas lub do:

Outlet del Pannello - Viale dell'Industria 24, 37068, Vigasio, Werona

Tel.: 045.511.86.54

Adres e-mail: info@outletpannelli.it

JEP: outletpannelli@pec.it

bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie w ciągu 14 dni od dnia, w którym poinformowałeś nas o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest dotrzymany, jeśli zwrócisz towar przed upływem 14-dniowego okresu.

"Bezpośrednie koszty zwrotu towaru poniosą Użytkownik".

Jesteś odpowiedzialny tylko za spadek wartości towarów wynikający z manipulacji towarami innych niż niezbędne do ustalenia charakteru, cech i funkcjonowania towarów.

Wyjątki od prawa do odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy określone w art.

b) dostawy towarów lub usług, których cena jest związana z wahaniami na rynku finansowym, których przedsiębiorca nie jest w stanie kontrolować i które mogą wystąpić w okresie karencji;

c) dostawa towarów wykonanych na zamówienie lub wyraźnie dostosowanych do indywidualnych potrzeb;

d) dostawa towarów, które mogą ulec szybkiemu pogorszeniu lub wygasnąć;

c) dostawę zapieczętowanych towarów, które nie nadają się do zwrotu ze względów higienicznych lub ochrony zdrowia i które zostały otwarte po dostawie;

f) dostawy towarów, które po dostarczeniu są ze swej natury niewymiętnie mieszane z innymi towarami;

g) dostawa napojów alkoholowych, których cena została uzgodniona w momencie zawarcia umowy sprzedaży, której dostawa może nastąpić dopiero po trzydziestu dniach i których rzeczywista wartość zależy od wahań na rynku, których nie można kontrolować

przez profesjonalistę;

h) umów, w których konsument wyraźnie zwrócił się do przedsiębiorcy o wizytę w celu przeprowadzenia pilnych prac naprawczych lub konserwacyjnych. Jeżeli przy okazji takiej wizyty przedsiębiorca

usługi, oprócz usług wyraźnie wymaganych przez konsumenta lub towarów innych niż części zamienne niezbędne do przeprowadzenia konserwacji lub naprawy, prawo odstąpienia od umowy ma zastosowanie do takich dodatkowych usług lub towarów;

(i) dostarczanie zapieczętowanych nagrań audio lub wideo lub zapieczętowanego oprogramowania komputerowego, które zostało otwarte po dostarczeniu;

l) dostarczanie gazet, czasopism i czasopism, z wyjątkiem umów subskrypcyjnych na dostawę takich publikacji;

m) umów zawartych na aukcji publicznej;

n) zapewnienie mieszkania na cele niemieszkalne, transport towarów, usługi wynajmu samochodów, usługi gastronomiczne lub usługi rekreacyjne, w przypadku gdy umowa przewiduje określoną datę lub okres realizacji;

o) dostarczanie treści cyfrowych za pośrednictwem nośnika niematerialnego, jeżeli wykonanie rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta i jego przyjęciem, że w takim przypadku utraciłby on prawo odstąpienia od umowy.

Follow us on Facebook