WARUNKI SPRZEDAŻY

Umowa sprzedaży

Umowa sprzedaży oznacza umowę, która ma na celu zakup towarów i produktów zdalnie przez klienta konsumenckiego i dostawcę Braggio s.n.c. z siedzibą w Viale dell'Industria, 24 - 37068 - Vigasio (VR), numer VAT: 02647540232, że umowa jest doskonalona wyłącznie przy użyciu technologii internetowych udostępnionych przez Dostawcę pod adresem www.outletpannelli.it.

Zobowiązania kupującego

Klient, wraz z elektronicznym potwierdzeniem zamówienia, oświadcza, że widział i w pełni akceptuje warunki sprzedaży i płatności wskazane w procesie zakupu i w niniejszej umowie; zobowiązuje się również do odczytu, wydrukowania i utrzymania warunków sprzedaży określonych poniżej, jak przewidziano w art. Wyraźnie zabrania się wprowadzania fałszywych i/lub wymyślonych danych osobowych w formularzach gromadzenia danych niezbędnych do realizacji zamówienia; zabronione jest również wprowadzanie danych osób trzecich lub dokonywanie wielu rejestracji dla jednego Konsumenta.

Dostawca zastrzega sobie prawo do ścigania takich działań i wszelkich innych oszukańczych działań przeciwko Tobie i/lub innym Konsumentom.

W przypadku każdego sporu właściwym sądem jest sąd w Weronie.

Przyjmowanie zamówień

Firma zastrzega sobie prawo do zatwierdzenia zamówienia (nawet jeśli system wyśle wiadomość e-mail z potwierdzeniem zamówienia natychmiast po jego wypełnieniu) dopiero po sprawdzeniu dokładności wszystkich danych. W przypadku nieprzyjęciu zamówienia (na przykład z powodu braku danych osobowych lub oczywistych błędów cen ekspozycji na bazy danych) Braggio s.n.c gwarantuje terminową komunikację z Klientem.

Ceny sprzedaży VAT Wliczone

Wszystkie ceny na naszej stronie (produkty, koszty transportu, koszty płatności itp.) zawierają 22% PODATKU VAT.

Nasze ceny sprzedaży mogą się różnić w dowolnym momencie w zależności od nowych umów z naszymi dostawcami, promocji lub indywidualnych podwyżek/spadków ceny przedmiotu.

Może się zatem zdarzyć, że na naszych stronach partnerskich (Idealo, Kelkoo, Trovaprezzi itp.) cena, którą wyświetlają, nie odpowiada aktualnej cenie przedmiotu. W związku z tym zawsze mówi się o naszej cenie.

Przyjmuje się, że obrazy towarzyszące arkuszowi opisowym produktu mogą nie być idealnie reprezentatywne dla jego właściwości, ale różnią się kolorem, rozmiarem, akcesoriami na rysunku.

Dostępność produktów

Produkty w trybie : "Na zamówienie" zostaną wysłane w ciągu 15 dni roboczych (tj. 3 tygodnie od potwierdzenia zamówienia), ponieważ są zamawiane u naszych dostawców.

Produkty w trybie : "Kilka sztuk: zamów teraz" zostaną wysłane w ciągu 3-5 dni roboczych tylko wtedy, gdy produkt jest nadal w magazynie, a następnie w trybie "Ready Delivery - available", w przeciwnym razie stanie się jak w trybie "Na zamówienie".

Produkty w trybie " "Ready Delivery" zostaną wysłane w ciągu 3-5 dni roboczych.

Jeśli zamówienie zawiera wiele produktów, zamówienie zostanie zrealizowane tylko wtedy, gdy wszystkie produkty będą gotowe do dostawy.

Systemy płatności

1) Karty kredytowe

Obiekt akceptuje zamówienia kartą kredytową wydane wyłącznie przez właściciela karty. Zabezpieczenie płatności jest gwarantowane przez instytucję PayPlug, a transakcja odbywa się bezpośrednio na chronionym obszarze ich witryny. Ta metoda płatności umożliwia użytkownikowi przekazywanie poufnych danych bezpośrednio do Banku, a nie do sklepu Outlet panelu lub do usługodawcy, który nim zarządza. Braggio snc zastrzega sobie prawo do zażądania od Klienta dodatkowych informacji (np. numer telefonu stacjonarnego) lub wysłania kopii dokumentów potwierdzających własność użytej karty. W przypadku braku wymaganej dokumentacji, Braggio snc zastrzega sobie prawo do nieprzychyniania zamówienia.

Aby zapewnić większą gwarancję i bezpieczeństwo Klienta, w żadnym momencie procedury zakupu Braggio snc nie jest w stanie poznać informacji związanych z kartą kredytową kupującego, przekazywanych za pośrednictwem bezpiecznego połączenia bezpośrednio do strony internetowej banku zarządzającego transakcją. Żadne archiwum komputerowe Braggio snc nie zachowa takich danych. W żadnym wypadku Braggio snc nie może być zatem pociągnięty do odpowiedzialności za jakiekolwiek oszukańcze i nienależne korzystanie z kart kredytowych przez osoby trzecie, płacąc za zakup produktów.

2) Wczesny przelew bankowy

W przypadku płatności przelewem bankowym, przedmioty zamówione przez klienta zostaną zatrzymane do momentu otrzymania dowodu przelewu, który zostanie wysłany do Outlet del Pannello.it pocztą elektroniczną (info@outletpannelli.it) nie później niż 5 (pięć) dni roboczych od daty wysłania wiadomości e-mail potwierdzającej zamówienie.

Wysłanie tego, co zostało zamówione, nastąpi tylko w momencie faktycznego uznania należnej kwoty, która musi nastąpić w ciągu 10 (dziesięciu) dni roboczych od daty przyjęcia zamówienia. Po upływie tych terminów zamówienie zostanie automatycznie anulowane.

Przyczyną przelewu bankowego musi koniecznie być numer zamówienia, data zamówienia, imię i nazwisko klienta, który złożył zamówienie.

W imię:

BRAGGIO S.N.C. PRZEZ BRAGGIO SERGIO & C.

VERONESE SPÓŁDZIELCZY BANK KREDYTOWY - ODDZIAŁ NOGAROLE ROCCA (VR)

BIC: ICRAITRR8Y0

IBAN : IT 24 F 08322 59620 00000710674

PRZYCZYNOWY: Numer zamówienia zgłoszony w otrzymanej wiadomości e-mail z potwierdzeniem

Dostępność produktów ma być oceniana tylko od momentu akredytacji.

3) PayPal

Wybór rozwiązania płatniczego PayPal zostanie obciążony kupującemu 0,0% całkowitej transakcji, aby ostatecznie nadrobić zarządzanie zamówieniami za pośrednictwem tej formy płatności. Jeśli użytkownik wybierze jako środek płatności PayPal, zostanie przekierowany do www.paypal.it witryny, gdzie dokona płatności Za Produkty zgodnie z procedurą przewidzianą i regulowaną przez PayPal oraz warunkami umowy uzgodnionej przez użytkownika z PayPal. Dane wprowadzone na PayPal będą przetwarzane bezpośrednio przez to samo i nie będą przesyłane ani udostępniane Outlet del Pannello. Outlet del Pannello nie jest zatem w stanie poznać i w żaden sposób nie przechowuje danych karty kredytowej powiązanej z kontem PayPal użytkownika ani danych jakiegokolwiek innego instrumentu płatniczego powiązanego z tym kontem.

W przypadku anulowania zamówienia lub nieprzychyniania przez Le Commerce, kwota zostanie zwrócona na konto PayPal klienta.

Nie.B. Zgodnie z zasadą PayPal nie będą przyjmowane zamówienia z miejscem przeznaczenia towarów innych niż te wprowadzone na koncie PayPal.

Nie ma możliwości złożenia depozytu

4) Amazon zapłacić

Wybierając rozwiązanie płatności Amazon Pay, kupujący zostanie obciążony 0,0% całkowitej transakcji, aby ostatecznie nadrobić zarządzanie zamówieniami za pośrednictwem tej formy płatności. Jeśli wybierzesz Amazon Pay jako swój środek płatności, zostaniesz przekierowany do www.amazon.it witryny, gdzie zapłacisz za Produkty zgodnie z procedurą przewidzianą i regulowaną przez Amazon Pay oraz warunkami umowy uzgodnionej z Amazon Pay. Dane wprowadzone na stronie internetowej Amazon Pay będą przetwarzane bezpośrednio przez to samo i nie będą przesyłane ani udostępniane Outlet del Pannello. Pannello Outlet nie jest zatem w stanie poznać i w żaden sposób nie przechowuje danych karty kredytowej powiązanej z kontem Amazon Pay użytkownika ani danych jakiegokolwiek innego instrumentu płatniczego powiązanego z tym kontem.

W przypadku płatności za pośrednictwem Amazon Pay, całkowita kwota należna zostanie pobrana przez Amazon Pay w tym samym czasie, co zawarcie umowy online. W przypadku rozwiązania umowy kupna i w jakimkolwiek innym przypadku zwrotu, z jakiegokolwiek powodu kwota zwrotu zostanie zakłogowana na koncie Amazon Pay. Czasy kredytowania instrumentu płatniczego powiązanego z tym kontem zależą wyłącznie od Amazon Pay i systemu bankowego. Po złożeniu zlecenia kredytowego na rzecz tego konta, Outlet del Pannello nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia lub pominięcia w uznaniu kwoty zwrotu użytkownikowi, aby zakwestionować, które użytkownik musi skontaktować się bezpośrednio z Amazon Pay.

Jak dostarczać

Można wybrać tylko jeden tryb dostawy: dostawę standardową (rozumianą jako "droga" lub parter)

Towary zawsze podróżują w "Ubezpieczonej wysyłki", ale tak© że ubezpieczenie jest ważne jest niezbędnym warunkiem, jeśli klient stwierdzi nieprawidłowości przy odbiorze imprezy turystycznej, nawet minimum zarysowania lub włamania, zaakceptować zapis produktu na dokumencie dostarczonym przez przewoźnika:

"AKCEPTUJESZ Z ZASTRZEŻENIEM - BEZWARUNKOWA SZYJA" lub " AKCEPTUJESZ Z REZERWĄ + opis znalezionej anomalii ".

Aby wyegzekwować ubezpieczenie, nie wystarczy spisać "AKCEPTUJESZ Z REZERWACJĄ" lub "AKCEPTUJESZ Z ZASTRZEŻENIEM KONTROLI", ale przyczyna rezerwy musi być szczegółowo wyjaśniona. Jeśli przewoźnik odmówi dokonania szczegółowej rezerwacji, Klient MUSI ODRZUCIĆ towar, informując o zdarzeniu do Outlet del Pannello za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.

Zawsze zalecamy, jeśli istnieją podejrzane różnice wewnątrz opakowania, umieścić słowa "AKCEPTUJĘ z rezerwą" do D.D.T. kuriera i wskazać "Różnice i podejrzane odgłosy", nawet jeśli opakowanie jest nienaruszone.

Odbiór towarów

W przypadku niezbierania w ciągu 5 (pięciu) dni roboczych od materiału w magazynie w magazynach kuriera z powodu powtarzającej się niemożności dostarczenia do dostawy wskazanej przez Klienta w momencie zamówienia, to, co zamówione zostanie zwrócone do naszych magazynów.

Wszelkie problemy związane z otrzymanymi produktami należy zgłaszać w ciągu 7 dni od daty dostawy (data podaważona w D.D.T. kuriera będzie autentyczna).

Gwarancja na produkt

Aby skorzystać z gwarancji, należy zachować fakturę towaru

Konwencjonalna gwarancja producenta jest stosowana na wszystkie sprzedawane produkty, natomiast 24-miesięczna gwarancja na brak zgodności jest zawsze stosowana do wszystkich produktów sprzedawanych zgodnie z postanowieniami D. Leg. 24/2002.

Konwencjonalna gwarancja producenta jest udzielana w sposób opisany w dokumentacji wewnątrz opakowania produktu.

Aby wyegzekwować gwarancję, wystarczy przedstawić fakturę zakupu produktu otrzymanego wraz z towarem.

Ponadto w przypadku niektórych produktów wysyłka kuponu gwarancyjnego jest wymagana we wskazanych terminach. W razie potrzeby klient może zdecydować, czy należy skontaktować się z najbliższym autoryzowanym centrum serwisowym, czy

Wylot del Pannello.it

Spory: Platforma ODR - Komisja Europejska - Rozporządzenie 524/2013

Prawo do odstąpienia od umowy

Jak skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy (NIE jest przewidziane dla zakupów dokonywanych przez firmy / specjalistów z numerem VAT)

Klientowi Outlet del Pannello działającemu jako Konsument przysługuje prawo odstąpienia od umowy, przewidziane w nowej dyrektywie 2011/83/UE, wdrożonej we Włoszech wraz z IL D. LGS. 21 LUTEGO 2014 R., Nr 21.

Należy podkreślić, że prawo to jest zastrzeżone wyłącznie dla osób fizycznych, tj. Nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy dla osób prawnych i fizycznych działających, w odniesieniu do umowy kupna, w dziedzinie zawodowej.

W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy konsument, który dokonał zakupu, musi przekazać pocztą elektroniczną info@outletpannelli.it woli odstąpienia od zakupu w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru.

Po otrzymaniu wiadomości, obsługa klienta szybko skontaktuje się z klientem, informując go, jak zwrócić towar.

Klient musi niezwłocznie przeprowadzić przesyłkę, dbając o staranne zapakowanie towaru, w miarę możliwości, wkładając go do zewnętrznego pudełka, unikając uszkodzenia oryginalnego opakowania taśmami samoprzylepnymi, etykietami itp. Produkt należy zwrócić w oryginalnym opakowaniu wraz ze wszystkimi jego częściami i akcesoriami, w tym wszelkie gwarancje, instrukcje, licencje użytkowania, kable itp.

Koszty wysyłki i odpowiedzialność towarów podczas wysyłki, zgodnie z wymogami prawa, ponosi klient: dlatego wskazane jest, aby ubezpieczyć produkty podczas wysyłki do wybranego kuriera. W przypadku uszkodzenia transportu, które wystąpiły podczas zwrotu, Outlet del Pannello.it przekaże to samo Klientowi w ciągu pięciu dni roboczych od otrzymania towaru, co pozwoli mu złożyć skargę do kuriera używanego do transportu. Uszkodzony towar zostanie udostępniony do zwrotu, a wniosek o wypłatę zostanie anulowany w tym samym czasie.

Po przybyciu do magazynu produkt zostanie zbadany w celu oceny wszelkich uszkodzeń lub manipulacji nie wynikających z transportu. Jeśli oryginalne opakowanie i/lub opakowanie zostaną zepsute, Dostawca wstrzyma się od zwrotu należnego procentu, jednak nieprzekraczającego 25% tego samego, jako wkładu w koszty renowacji.

Bez uszczerbku dla jakichkolwiek kosztów odzyskania ustalonych szkód, Dostawca zwróci w ciągu 14 dni wewnętrzną kwotę składnika aktywów zakupionego przelewem bankowym na rachunku bieżącym wskazanym przez klienta w formularzu wypłaty.

Informacje i skargi

W przypadku jakichkolwiek informacji i/lub skarg, wiadomość e-mail z odniesieniem jest reclami@outletpannelli.it

Nie.B. Nie można zażądać usług instalacyjnych i przedłużenia gwarancji produktu dla tego typu zamówienia.

Follow us on Facebook