Garancija izdelka

Če želite uporabiti garancijo, obdržite račun za blago

Običajna garancija proizvajalca se uporablja za vse prodane izdelke, 24-mesečna garancija za pomanjkanje skladnosti pa se vedno uporablja za vse izdelke, ki se prodajajo v skladu z določbami D. Leg. 24/2002.

Standardna garancija proizvajalca je navedena v samem listu izdelkov, prikazanem na mestu outletpannelli.it, in je običajno količinsko opredeljena na 10 (deset) ali 5 (pet) let za materiale prve izbire. Če je mogoče, bo garancijski kupon in njegova politika priložena kot posebna dokumentacija za dostavo gradiva.

Za uveljavitev garancije bo zadosten za predložitev nabavnega računa prejetega izdelka skupaj z blagom.

Dodatne opombe

Za nekatere proizvode je poleg tega potrebna dobava garancijskega kupona v navedenih rokih. Po potrebi lahko kupec izbere, ali naj se obrne na najbližji pooblaščeni servisni center ali OutletPannelli.it.

Follow us on Facebook