PRAVILNIK O ZASEBNOSTI

Krmilnik podatkov

Braggio s.n.c. s sedežem v Viale dell'Industria, 24 - 37068 Vigasio (VR), CF in P. Iva 02647540232 (kasneje, Lastnika i odjavu Panela), kot kontrolor podatkov, obvešča u skladu s členom 13. i 14. Uredbe EU št. 2016/679 (kasnejše, GDPR) da se podatki o fizičnim osebama s prebivali čem u Evropskoj uniji (kasnejši Stranka ali Zainteresirana), ki jih je podjetje dohajalo pri opravljanju svoje dejavnosti, obdelati naslednjim metodama in za naslednje namene.

Predmet zdravljenja

Upravljavec podatkov obdeluje osebne podatke (npr. ime, priimek, davčno kodo, e-pošto, telefonsko številko itd. kasneje, osebne podatke ali celo podatke), ki jih je posameznik pridobil ustno ali komuniciral med registracijo na spletni strani in/ali ob registraciji v e-novice upravljavca podatkov ali ob izvršitvi pogodbe, v kateri je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki.

Za vprašanja v zvezi z zbiranjem, obdelavo ali uporabo vaših osebnih podatkov, za informacije, ki se nanašajo na pravico do dostopa do podatkov, njihovo popravo, izbris ali blokiranje njihove uporabe ter za vprašanja v zvezi z morebitnim preklicem že danih soglasj ali nasprotovanjem določeni uporabi podatkov, vas vabimo, da se obrnete na našega uradnika za varstvo podatkov, po elektronski pošti na naslov info@outletpannelli.it.

Pravna podlaga in namen obdelave

Osebni podatki se obdelujejo:

A) brez izrecnega soglasja zainteresirane stranke (6. točka F GDPR) za uresničitv predmeta družbe lastnika, zlasti:

izpolniti predpogodbene, pogodbene in davčne obveznosti, ki izhajajo iz obstoječih odnosov s Stranko;

izpolnjevanja obveznosti, ki jih določajo zakon, uredba, zakonodaja Skupnosti ali ukaz Organa;

vam omogoča, da se naročite na storitev e-novice, ki jo zagotavlja upravljavec podatkov in katere koli druge storitve, ki se lahko zahtevajo;

pravice upravljavca podatkov.

B) ob upoštevanju posebnega soglasja zainteresirane stranke (člen 6.lit. splošne uredbe o varstvu podatkov), s posebnimi informacijami in ločenimi od tega, za namene, navedene v tem dokumentu.

Upoštevajte, da se strankam outlet del Pannello lahko pošljejo komercialna sporočila v zvezi s storitvami in izdelki upravljavca podatkov, podobna tistim, ki jih je stranka že uporabila, razen če se zainteresirana stranka izrecno ne strinja.

Kako zdraviti

Obdelava osebnih podatkov stranke se izvaja s postopki, navedenimi v umetnosti. 4 n. 2 GDPR in natančno: zbiranje, registracija, organizacija, shranjevanje, posvetovanje, obdelava, sprememba, izbor, ekstrakcija, primerjava, uporaba, medsebojno povezovanje, blokiranje, komunikacija, brisanje in uničenje podatkov. Osebni podatki so predmet papirja in elektronske obdelave.

Upravljavec podatkov bo osebne podatke obdeloval za čas, potreben za izpolnjevanje namenov iz umetnosti. 2 teh podatkov in v vsakem primeru ne več kot 10 let od prenehanja razmerja s Stranko. Zbrani podatki, ki niso predmet shranjevanja, določene z zakonom, bodo shranjeni najpozneje 2 leti od prenehanja razmerja z posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki.

Podatki bodo obdelani tudi v skladu z načelom zaupnosti in varnosti, zlasti vseh tehničnih, it, organizacijskih in postopkovnih varnostnih ukrepov, da se zagotovi ustrezna raven varstva podatkov, ki jo navaja umetnost. 32 UREDBE O VARSTVU PODATKOV.

Pravice posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki

Imate pravico, da ste brezplačno obveščeni o vaših osebnih podatkih, ki jih hranimo mi, in,

po potrebi pravico zahtevati njihovo popravek ali preklic ter omejitev obdelave ter pravico do odobritve njihove prenosljivosti.

Za vprašanja v zvezi z zbiranjem, obdelavo ali uporabo vaših osebnih podatkov, za informacije, ki se nanašajo na pravico do dostopa do podatkov, njihovo popravek, izbris ali blokiranje njihove uporabe kot tudi za vprašanja, povezana z

če so že dana soglasja preklicana ali nasprotovanje določeni uporabi podatkov, vas vabimo, da nas kontaktirate neposredno prek kontaktnih podatkov iz naših pravnih podatkov.

Poleg tega imate pravico do pritožbe pri pristojnem nadzornem organu za varstvo podatkov.

E-poštno oglaševanje z registracijo e-pošte

Če se registrirate za naše e-novice, uporabljamo podatke, ki so nujno potrebni in instrumentalni za ta namen ali podatke, ki ste jih poslali posebej, da vam na podlagi vašega soglasja redno pošiljamo naše e-novice.

Naročnino na e-novice lahko kadarkoli prekličete s sporočilom spodnjim stikom ali s posebno povezavo, ki je na voljo v vsakem glasilu.

Po preklicu bomo izbrisali vaš e-poštni naslov, razen če ste izrecno privolil v nadaljnjo uporabo vaših podatkov in ob upoštevanju naše rezervacije za nadaljnjo uporabo podatkov, uporabite

o katerih ste bili v tej izjavi pravilno obveščeni v skladu z zakonskimi določbami.

Dostop do podatkov

Podatki o strankah so lahko dostopni za namene iz umetnosti. 2.A) in 2.B) teh informacij:

zaposleni in sodelavci upravljavca podatkov kot notranji upravljavci podatkov in/ali upravljavci in/ali skrbniki sistema;

tretjim osebam (na primer ponudnikom za upravljanje in vzdrževanje spletne strani, dobaviteljem, kreditnim institucijam, strokovnim podjetjem itd.), ki v imenu upravljavca podatkov izvajajo dejavnosti zunanjega upravljavca podatkov.

Obveščanje o podatkih

Brez izrecnega soglasja stranke (člen 6lett.b) in c) GDPR lahko upravljavec podatkov sporoči podatke za namene iz člena 1. 2.A) teh informacij nadzornim organom© pravosodnim organom in vsem drugim subjektom© ki so po zakonu obvezni ali potrebni za izvajanje teh namenov.

Prenos podatkov

Upravljanje in shranjevanje osebnih podatkov bo potekalo na strežnikih upravljavca podatkov, ki se nahajajo v Evropski uniji, in/ali tretjih podjetij, imenovanih in ustrezno imenovanih za obdelovalce podatkov. Strežniki se trenutno nahajajo v Združenih državah Amerike. Podatki se ne bodo prenašali zunaj Evropske unije. V vsakem primeru se razume, da bo imel upravljavec podatkov, če bo to potrebno, pravico, da lokacijo strežnikov prestavi v Italijo in/ali Evropsko unijo in/ali države, ki niso članice EU. V tem primeru upravljavec podatkov že zagotavlja, da bo prenos podatkov zunaj EU potekalo v skladu z veljavnimi zakonskimi določbami s sklenitvijo sporazumov, ki po potrebi zagotavljajo ustrezno raven zaščite in/ali sprejmejo standardne pogodbene klavzule, ki jih zagotavlja Evropska komisija.

Narava zagotavljanja podatkov in posledice zavrnitve odzivanja

Zagotavljanje podatkov za namene iz umetnosti. 2.A) te informacije so obvezne. Če ne zagotovite, braggio s.n.c. ne bo več spremljal trenutnega razmerja z zainteresirano stranko.

Pravice posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki

Kot zainteresirana stranka ima Stranka pravice iz umetnosti. 15 – 21 GDPR in prav pravice:

I. pridobi potrditev obstoja ali kako drugače osebnih podatkov v zvezi z njim, tudi če še niso zabeleženi, in njihovo komunikacijo v razumljivi obliki;

Ii.. pridobiti indikacijo:

izvor osebnih podatkov;

namene in načine obdelave;

logika, ki se uporablja v primeru obdelave, izvedene s pomočjo elektronskih instrumentov;

podatke o identifikaciji imetnika, upravljavcev in imenovanega zastopnika;

subjektov ali kategorij oseb, ki se lahko razkrijejo osebni podatki, ali ki se jih lahko zavedajo kot imenovanega zastopnika na ozemlju države, upraviteljev ali imenovanih oseb;

Iii. dobili:

posodabljanje, popravek ali, ko vas zanima, integracija podatkov;

izbris, preoblikovanje v anonimno obliko ali blokiranje podatkov, obdelanih v nasprotju s pravom, vključno s tistimi, ki jih ni treba hraniti v zvezi z nameni, za katere so bili podatki zbrani ali nato obdelani;

dokazilo, da so bile transakcije iz točk (a) in (b) nanje opozorile, tudi glede njihove vsebine, tistih, ki so jim bili podatki predloženi ali razširjani, razen če se taka uspešnost izkaže za nemogoče ali vključuje uporabo sredstev, ki so očitno nesorazmerna z zaščiteno pravico;

Iv. v celoti ali delno nasprotujejo:

iz upravičenih razlogov za obdelavo osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj, tudi če © za namene zbiranja;

obdelavo osebnih podatkov v zvezi z njim zaradi pošiljanja oglaševalskega gradiva ali neposredne prodaje ali za namene izvajanja tržnih raziskav ali komercialnega komuniciranja z uporabo avtomatiziranih klicevnih sistemov brez posredovanja operaterja po elektronski pošti in/ali s tradicionalnimi tržnimi metodami po telefonski in/ali papirni pošti. Treba je navesti, da se pravica do ugovora zadevne osebe, navedena v točki (b) zgoraj, za namene neposrednega trženja z avtomatiziranimi metodami razširi na tradicionalne metode in da v vsakem primeru ostaja možnost, da zadevna oseba uveljavlja pravico do ugovora tudi delno. Zato se lahko posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, odloči, da bo prejemal samo komunikacije s tradicionalnimi metodami ali samo avtomatiziranimi komunikacijami ali nobeno vrsto komunikacije.

Kadar je primerno, ima stranka torej pravice iz umetnosti. 15–21 GDPR, in sicer pravica do dostopa, pravica do popravka, pravica do pozabe, pravica do omejitve obdelave, pravica do prenosljivosti podatkov, pravica do ugovora© pa tudi pravica do pritožbe pri nadzornem organu.

Postopki za uporabo pravic

Stranka lahko kadarkoli uveljavlja svoje pravice s pošiljanjem:

- registrirano črko A/R v braggio S.n.c., Via dell'Industria 24, 37068 Vigasio (VR);

- e-pošto na naslov info@outletpannelli.it

Manjše

Storitve upravljavca podatkov niso namenjene otrokom, mlajšim od 18 let, upravljavec podatkov pa namerno ne zbira osebnih podatkov v zvezi z mladoletniki. V primeru, da se podatki o mladoletniku nenameno zabeležijo, jih bo upravljavec podatkov na zahtevo posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravočasno izbrisal.

Lastnik, vodja in imenovani

Upravljavec podatkov je Braggio S.n..c v imenu svojega zakonitega zastopnika.

Posodobljen seznam upravljavca podatkov in upravljavca podatkov se hrani v prostorih upravljavca podatkov.

Spremembe tega pravilnika

Ta pravilnik se lahko spremeni. Zato je priporočljivo redno preverjati to politiko in se sklicevati na najnovejšo različico.

Transakcija z Flyer Tech

Transactionale by Flyer Tech je storitev Flyer Tech S.r.l., Via San Donato, 82, Bologna, BO 40127, Italija (€œFlyer Tech€). Transactionale by Flyer Tech uporablja vaše ime, e-poštno številko in poštno številko za predstavitev oglasov. Zato se ob naročilu vaše ime, e-poštna številka in poštna številka sporočijo Flyer Techu prek varnih spletnih storitev.

Z oddajo naročila na to spletno stran se strinjate s posredovanjem in obdelavo vaših ustreznih podatkov na način in za zgoraj opisane namene. Obdelava takšnih podatkov le omogoča Flyer Tech, da vam pošlje oglase, preko e-pošte, drugih eCommerce, ki pripadajo Network Flyer Tech. Informacije, pridobljene na spletnih straneh, ki pripadajo omrežju Transactionale, se posredujejo in shranijo za obdelavo na strežniku Flyer Tech v Franciji. Ti podatki se izbrišejo po 30 sončnih dneh od prve komunikacije. Flyer Tech je skladen z določbami o varstvu podatkov v skladu z informacijami o obdelavi osebnih podatkov v skladu z umetnostjo. 13 Zakonodajni odlok z dne 30. junija 2003 n. 196 ("Kodeks zasebnosti").

Follow us on Facebook