Pravica do odstopa od pogodbe

Pravico do odstopa od pogodbe, brez obrazložitve, imate v 14 dneh.

Izstopni rok poteče po 14 dneh od dneva, ko vi ali tretja oseba, razen prevoznika in ki ga določite vi, pridobite fizično posest zadnjega sredstva.

Za uveljavljanje pravice do odstopa od pogodbe nas morate obvestiti na spletni strani Outlet del Pannello, Viale dell'Industria 24, 37068, Vigasio, Verona (Italija), info@outletpannelli.it, outletpannelli@pec.it. odločitev o odstopu od te pogodbe z izrecno izjavo (npr. pismo, poslano po pošti, faksu ali elektronski pošti).

V ta namen lahko uporablja pritrjen tip umika, vendar ni obvezen.

Za izpolnjevanje roka za odstop od pogodbe zadostuje, da pred iztekom odstopnega roka pošljete obvestilo v zvezi z uveljavljanjem pravice do odstopa od pogodbe.

Učinki umika

Če odstopite od te pogodbe, vam bomo povrnjeni za vsa plačila, ki ste nam jih naredili, vključno s stroški dostave (z izjemo dodatnih stroškov

ki izhaja iz vaše morebitne izbire vrste dostave, ki ni najmanj draga vrsta standardne dostave, ki jo ponujamo mi), brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru najkasneje 14 dni od dneva, ko smo obveščeni o vaši odločitvi o odstopu od te pogodbe.

Ta nadomestila se bodo uporabila z enakimi plačilnimi sredstvi, kot ste jih uporabili za začetno transakcijo, razen če se izrecno strinjate drugače; v vsakem primeru ne bo imel nobenih stroškov zaradi takega povračila. Vračilo se lahko začasno odloži, dokler blago ni prejeto ali dokler potrošnik ne dokaže, da je blago poslal nazaj, če obstaja.

Prosimo, vrnite blago ali nam ga dostavite ali na:

Outlet del Pannello - Viale dell'Industria 24, 37068, Vigasio, Verona

Tel.: 045.511.86.54

E-pošta: info@outletpannelli.it

JEP: outletpannelli@pec.it

brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru v 14 dneh od dneva, ko ste nas obvestili o vašem odstopu od te pogodbe. Rok je izpolnjen, če blago vrnete pred iztekom 14-dnevnih rokov.

"Neposredne stroške vračila blaga krijete vi."

Vi ste odgovorni le za zmanjšanje vrednosti blaga, ki je posledica manipulacije z blagom, ki ni potrebno za ugotavljanje narave, značilnosti in delovanja blaga.

Izjeme od pravice do odstopa od pogodbe

Pravica do odstopa iz členov 52 do 58 za pogodbe na daljavo in pogodbe, sklenjene zunaj poslovnih prostorov, se izključi v zvezi z:

(b) dobavo blaga ali storitev, katerih cena je povezana z nihaji na finančnem trgu, ki jih trgovec ne more nadzorovati in ki se lahko zgodi v obdobju odstopa od pogodbe;

(c) dobavo blaga po meri ali jasno prilagojenega blaga;

(d) dobava blaga, ki bi se lahko hitro poslabšala ali poteče;

(c) dobavo zaprtega blaga, ki ni primerno za vračilo zaradi higienskih ali zdravstvenih razlogov in je bilo odprto po dostavi;

(f) dobavo blaga, ki se po dobavi po svoji naravi neobstoje meša z drugim blagom;

(g) dobavo alkoholnih pijač, katerih cena je bila dogovorjena ob sklenitvi prodajne pogodbe, katere dobava se lahko odpelje šele po tridesetih dneh in katere dejanska vrednost je odvisna od nihanja na trgu, ki jih ni mogoče nadzorovati

strokovni delavec;

(h) pogodbe, pri katerih je potrošnik izrecno zahteval obisk trgovca zaradi izvajanja nujnih popravil ali vzdrževalnih del. Če ob takem obisku trgovec zagotovi

storitve poleg storitev, ki jih posebej zahteva potrošnik ali blago, razen rezervnih delov, potrebnih za vzdrževanje ali popravila, se pravica do odstopa od pogodbe uporablja za take dodatne storitve ali blago;

(i) zagotavljanje zaprtih avdio ali video posnetkov ali zaprte računalniške programske opreme, ki so bile odprte po dostavi;

(l) dobavo časopisov, periodičnih publikacij in revij z izjemo naročniških pogodb za dobavo takih publikacij;

(m) pogodbe, sklenjene na javni dražbi;

(n) zagotavljanje stanovanj za nerezidenčne namene, prevoz blaga, storitev najema avtomobilov, gostinstvenih storitev ali storitev za prosti čas, če pogodba določa določen datum ali obdobje izvajanja;

(o) zagotavljanje digitalnih vsebin prek nepremožnega medija, če se je izvršitev začela z izrecnim soglasjem potrošnika in njegovim sprejetjem, da bo v tem primeru izgubil pravico do odstopa.

Follow us on Facebook